Pojištění CK proti úpadku na rok 2020 je ke stažení ZDE.

Pojištění CK proti úpadku na rok 2021 je ke stažení ZDE.

Pojistná smlouva - pojištění CK proti úpadku na rok 2022 je ke stažení ZDE. Garanční list pro zákazníka ke stažení ZDE.

 

Pojistná smlouva - pojištění CK proti úpadku na rok 2023 je ke stažení ZDE. Garanční list pro zákazníka ke stažení ZDE.

 

Pojistná smlouva - pojištění CK proti úpadku na rok 2024 je ke stažení ZDE. Garanční list pro zákazníka ke stažení ZDE.

 

 

POJISTKA K POJISTNÉ SMLOUVĚ O POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

Číslo pojistné smlouvy 11-65237

Pojistník (pojištěný):
CK Teplická rekrea, s.r.o.,
Masarykova třída 536/5, 415 01 Teplice, Česká republika
IČ 254 20 950 DIČ CZ 254 20 950


Pojistitel:
Union poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ 242 63 796 DIČ CZ 683 015 587
 

Oprávněná osoba: zákazník pojištěného
Pojistná doba: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy.
Pojištění se vztahuje i na zájezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit během trvání pojištění.

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, nebo

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči CK Teplická rekrea, s.r.o., až do částky 1 700 000 Kč, pro zájezdy a poukazy na zájezd.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníků až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní služby), případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného plnění garančním fondem.

Pojistnou událost je možné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz, nebo v pracovní době telefonicky na číslo: 844 111 211, nebo +421-2-2081 1811, příp. na mobilním tel. č: +421/904 895 605.
 

Zákazník je povinen oznámit Union poisťovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejího vzniku, jinak nárok na pojistné plnění nevznikne.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.