POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti CK Teplická rekrea s.r.o. pro rok 2020 je ke stažení ZDE.

 

 

Pojištění odpovědnosti CK Teplická rekrea s.r.o. pro rok 2021 je ke stažení ZDE

 

 

POJISTKA
k pojistné smlouvě č. 1160000687
na pojištění obecné odpovědnosti za škodu pro pořadatele zájezdů
Pojistitel: ERV Evropská pojišťovna, a. s.
se sídlem Křižíkova 237/36a,
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 492 40 196
Pojistník, pojištěný: CK Teplická rekrea s. r. o.
se sídlem Masarykova 536/5,
415 01 Teplice
IČ: 254 20 950
Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě včetně duševních útrap a osobního neštěstí, na majetku a za újmu za narušení dovolené související se vzniklou škodou na zdraví nebo na životě či na majetku, která vznikne zákazníkovi v průběhu zájezdu pořádaného pojištěným.
Počátek pojištění: 01.01.2021
Konec pojištění: 31.12.2021
Pojištění se řídí Pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škodu pro pořadatele zájezdů PP-ODP-OP-1805 a pojistnou smlouvou.
V Praze dne 17.12.2020
……………………………........…….……………
za ERV Evropskou pojišťovnu, a. s.
Ing. Štěpán Landík
ředitel obchodu a marketingu

Kontakt: telefon: 721 572 421, 417 530 857, e-mail: info@teprekrea.cz