Plavba lodí MSC PREZIOSA***** Janov - Marseille - Řím - Janov

Kajuta

Popis ubytování

6 denní poznávací zájezd s plavbou lodí MSC Preziosa***** - Itálie, Francie - Janov, Marseille, Řím

Program zájezdu

1. den - odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes SRN a Itálii

2. den - ráno příjezd do Janova - prohlídka města, nalodění na loď MSC Preziosa, osobní volno, odplutí z Janova v 17:00 hod., večeře, zábava a nocleh na lodi

3. den - snídaně na lodi, v 8:00 hod. připlutí do Francie - do Marseille, možnost zakoupení výletů od společnosti MSC, oběd na lodi, osobní volno, v 18:00 hod. vyplutí z Marseille, večeře, zábava a nocleh na lodi

4. den - snídaně na lodi, relaxační den strávený na lodi, oběd, večeře i nocleh na lodi

5. den - snídaně na lodi, v 7:00 hod. připlutí do Itálie - přístav Civitavecchia, možnost zakoupení výletu do Říma od společnosti MSC, oběd na lodi, v 18:00 hod. vyplutí z přístavu Civitavecchia, zábava, večeře a nocleh na lodi

6. den - snídaně na lodi, připlutí do Janova v 8:00 hod., vylodění, cesta zpět přes Itálii, příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách

Ubytování

Ubytování na lodi MSC Preziosa***** - 2 lůžková vnitřní kajuta bez okna s vlastním sociálním zařízením nebo kajuta s balkonem za příplatek

Pořadatel zájezdu:

MSC Preziosa
MSC Preziosa
MSC Preziosa - trasa plavby
MSC Preziosa - kajuta s balkonem
MSC Preziosa - vnitřní kajuta
Civitavecchia - přístav
Řím
Marseille
Vatikán
Janov
Marseille
Marseille
Janov
Řím
Řím
Janov
Chci rezervovat zájezd
Kontakt: telefon: 721 572 421, 417 530 857, e-mail: info@teprekrea.cz