Paříž

Hotel

Popis ubytování

5 denní poznávací autobusový zájezd do Paříže

Program zájezdu

1. den - odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční přejezd SRN, Francie
2. den - ranní příjezd do Paříže, okružní jízda (náměstí Svornosti, Eiffelova věž, Trocadero, Opera, chrám sv. Magdaleny, Vítězný oblouk, Invalidovna...), poté pěší procházka centrem - chrám Notre Dame, Opera, Centre Pompidou, Chrám sv. Eustacha, Les Halles, večer přejezd na ubytování
3. den - snídaně, přejezd do Versailles (prohlídka zahrad), poté zastávka v moderní čtvrti La Défence, odpoledne volno k návštěvě některého z muzeí - Louvre, D´Orsay, Armádní muzeum...., večer prohlídka Montmartre, Sacré Couer, návrat na ubytování
4. den - snídaně, pěší procházka Latinskou čtvrtí, Lucemburská zahrada, Panteon, Odeon, Invalidovna a Eiffelova věž, osobní volno, možnost projížďky lodí po Seině, odjezd do ČR
5. den - příjezd do ČR v poledních hodinách

Ubytování

2x ubytování v hotelu na okraji Paříže ve 2 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením.

Pořadatel zájezdu:

Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Versailles
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Paříž
Chci rezervovat zájezd
Kontakt: telefon: 721 572 421, 417 530 857, e-mail: info@teprekrea.cz